Övriga ‘akademier’

AB Early Blue är en bolagskoncern som idag omfattar ett antal Akademier. Men Early Blue är också ett nätverk för människor som arbetar inom den svenska välfärden.

AB Early Blue registrerades 2011 som ett sätt att strukturera nätverket och vår idé om att frigjorda välfärdsarbetare behövs för svensk välfärds vidare utveckling. Strukturen vi valt beror på att vi vill att de olika akademierna ska hantera de formella (”kalla”) delarna för respektive affärsområde och Early Blue är vi människor i nätverket dvs de ”varma” värdena. Våra affärsområden, dvs Akademier är:

Sammanfattningsvis; Nätverket frigör individernas stolthet, glädje och energi vilket leder till förbättrad kvalitet, produktivitet och effektivitet i den svenska vården. Akademierna tillhandahåller olika tjänster som riktar sig både till organisationer och till individer såväl inom vårt nätverk som hos våra kunder.